• منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

    به اطلاع مي‌رساند مطالبات سهامداران محترمي كه از طريق شعب بانك تجارت از روز شنبه 20 آبانماه، توزيع مي‌شود، عبارت از مازاد مطالبات حال شده نسبت به ارزش اسمي حق تقدمهاي متعلقه طبق گواهينامه حق تقدم مي‌باشد. لذا سهامداران محترمي كه بعد از مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/08/03 اقدام به خريد حق تقدم مي‌نمايند، لازم است به منظور مشاركت در افزايش سرمايه، مبلغ اسمي حق تقدمهاي خريداري شده را در مهلت قابل معامله بودن حق تقدمها ( حداكثر تا 12 ديماه ) به حساب بانكي اعلام شده در آگهي پذيره‌نويسي ( حساب شماره 43434343/39 نزد بانك ملت) واريز نموده، طي همان مدت فيش واريزي را به دفتر امور سهام، سرمايه‌گذاري و مجامع ارسال فرمايند. در غير اينصورت، اينگونه حق تقدمها تحت عنوان حق تقدمهاي استفاده نشده توسط شركت به فروش رسيده، خالص وجه نقد حاصله به حساب بستانكاري سهامدار منظور خواهد شد.

    مبلغ دريافتي سهامدار از بانك تجارت = ارزش اسمي سهام قابل خريد - مطالبات حال شده