• منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

    سهامداران محترم براي استفاده از پرتال كافي است يك بار ثبت نام نموده و ضمن ثبت نام ، « نام كاربري » و« كلمه عبور » دلخواهي براي خود انتخاب نمايند. « نام كاربري » بايد حداقل شامل 8 كاراكتر بوده، شامل حروف انگليسي ، اعداد و يا تركيبي از آنها باشد. « كلمه عبور » بايد حداقل شامل 8 كاراكتر بوده و تركيبي از حروف انگليسي و اعداد باشد. 

    در صورتيكه « نام كاربري » و يا « كلمه عبور » خود را فراموش كرده باشيد ، قادر خواهيد بود با ثبت نام مجدد ، « نام كاربري » و « كلمه عبور » جديدي انتخاب نماييد ، لذا در اين حالت نيازي به تماس با امور سهام شركت نخواهد بود.