• به اطلاع سهامداران محترم مي‌رساند گواهينامه‌هاي حق تقدم خريد سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه اين شركت ( موضوع مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20/04/1395) براي كليه سهامداراني كه  داراي آدرس  پستي بوده‌اند ارسال  شده است.

    سهامداران عضو پرتال ( ازجمله سهامداراني كه اين اوراق را از طريق پست دريافت ننموده‌اند ) براي دسترسي سريع به گواهينامه‌هاي حق تقدم متعلقه ميتوانند در صفحه شخصي خود از قسمت « دريافت حق تقدم خريد سهام » اوراق حق تقدم خود را مشاهده و چاپ نموده ، در مهلت باقيمانده نسبت به تكميل و ارسال آنها به دفتر امور سهام شركت اقدام فرمايند. 

    لازم به يادآوريست كه آخرين مهلت استفاده از حق تقدمها به تاريخ 03/07/1395 مي‌باشد. 

    منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۶/۱۰